Administrator strony Damian GrobelnySTRZELECTWO MYŚLIWSKIE

 

                Życie człowieka i łowiectwo na Ziemi jest powiązane od zarania dziejów do chwili obecnej.  Tak samo strzelectwo  związane jest nierozerwalnie z łowiectwem od początków jego istnienia i przechodziło swój rozwój od łuku, kuszy po początki broni palnej aż do współczesnej precyzyjnej broni myśliwskiej gładko lufowej i gwintowanej.

               Myśliwi zawsze dążyli do maksymalnej precyzji i skuteczności w używaniu broni myśliwskiej. Było i jest to związane z etyką łowiecką –  myśliwi dokładali i dokładają starań  aby zwierzyna na którą polują ubijana była w maksymalnie humanitarny sposób bez niepotrzebnych cierpień. Aby to stało się możliwe konieczny był  trening w używaniu broni myśliwskiej. Z tej potrzeby powstały konkurencje myśliwskie, a niektóre z nich stały się nawet konkurencjami  olimpijskimi. Takimi konkurencjami były: „Jeleń w przebiegu”, „Dzik w przebiegu”, „Trap”, Dublel Trap”,” Skeet”.

             Ogólnie strzelectwo dzielimy na strzelectwo śrutowe i strzelectwo kulowe. W strzelectwie śrutowym używana jest broń gładko lufowa, w strzelectwie kulowym broń gwintowana. Celem w strzelectwie śrutowym jest rzutek wyrzucany z dużą prędkością ze specjalnych maszyn. W strzelectwie kulowym makiety i tarcze - ruchome lub stałe.

             W chwili obecnej na Igrzyskach Olimpijskich odbywają się strzelania w konkurencjach strzeleckich wywodzących się ze strzelań myśliwskich: Trap Mężczyzn, Trap Kobiet, Duble Trap Mężczyzn, Skeet Mężczyzn, Skeet Kobiet, oraz Ruchoma Tarcza  Mężczyzn, która to konkurencja wywodzi się bezpośrednio z „Dzika w przebiegu”. Jest to powód do dumy i namacalny wkład myśliwych w cywilizację.

             W Polskim Związku Łowieckim  również myśliwi dokładają starań aby posługiwać się bronią myśliwską w sposób maksymalnie bezpieczny i precyzyjny. Na potrzeby szkoleń i treningów ustalono konkurencje strzeleckie w których członkowie PZŁ odbywają strzelania, treningi oraz zawody strzeleckie od poziomu Zawodów Koła poprzez Zawody Okręgu aż po Mistrzostwa Polski w Strzelaniach Myśliwskich PZŁ. Konkurencje te tworzą sześciobój myśliwski. W skład sześcioboju wchodzą: Oś myśliwska, Krąg myśliwski, Przeloty, Zając w przebiegu, Makiety Rogacza i Lisa, oraz Dzik   w przebiegu. Konkurencje te odtwarzają najczęstsze sytuacje z polowań.

              Na świecie istnieją inne konkurencje wywodzące się ze strzelań myśliwskich i związane z odmiennymi  przepisami i tradycjami  łowieckimi w poszczególnych krajach. W USA dużą popularnością cieszą się strzelania kulowe Benchrest i Long shot, zaczynają one wchodzić do naszego kraju, ale przepis Regulaminu Polowań o dopuszczalnym strzale na odległość   maks. 200m czyni z nich jedynie ciekawostkę. Ze strzelań śrutowych sporą popularność uzyskuje Parcour i są informacje o staraniach by stał się konkurencją Olimpijską.

               W Polskim Związku Łowieckim istnieje system szkoleń strzeleckich, myśliwi zdobywają klasę mistrzowską i odznaczenia strzeleckie : Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego, oraz Wawrzyny Strzeleckie: brązowy, srebrny, złoty, oraz złoty z diamentem. Odbywają się szkolenia na których myśliwi zdobywają uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa w PZŁ.

               Także Prawo nakłada na każdego z członków PZŁ obowiązek dokonywania przystrzeliwania broni i odbywania szkoleń i treningów strzeleckich. Myśliwi powinni wypełniać te obowiązki ze świadomością ich związków z etyką oraz pamiętać o przywileju jakim jest posiadanie zezwolenia na broń myśliwską , używać  broni w odpowiednich warunkach (strzelnice posiadające odpowiednie dopuszczenia), utrzymywać broń w doskonałym stanie technicznym. Okazje  związane ze spełnianiem tych obowiązków  należy przekształcać  w spotkania koleżeńskie i wspólny aktywny wypoczynek myśliwych z naszego Koła innych Kół, rodzin myśliwych i sympatyków łowiectwa.

              Współczesny myśliwy, chcący kultywować tradycje i etykę myśliwską, postępujący zgodnie z Prawem nie może przejść obojętnie obok tematu strzelectwa. Rozumie, że strzelectwo myśliwskie to obowiązek wynikający z przepisów, ale również przywilej, jaki wielu chciałoby posiadać. To również odpowiedzialność  za bezpieczne posługiwanie się bronią, jej właściwy stan techniczny, prawidłowe jej przechowywanie i przewożenie. Odpowiedzialność za stałe  przypominanie i podnoszenie swoich umiejętności strzeleckich. Odpowiedzialność wobec przyrody i dzikiej zwierzyny, która nie może być przedmiotem treningów !  Stąd właśnie apel : Koledzy, spotykajmy się nie tylko w kniei ale również na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego!