Administrator strony Damian GrobelnyŁOWISKO

     Koło Łowieckie ,,Krzyżówka” leży na terenie Borów Dolnośląskich pomiędzy Bolesławcem, a Zgorzelcem.Obwód łowiecki nr 145, na którym gospodaruje koło,  jest obwodem polnym.

Jego powierzchnia wynosi 3663 ha w tym grunty leśne zajmują 938 ha.

Na terenie koła występują jelenie, dziki, daniele, sarny, zające, lisy, piżmaki, kaczki, bażanty i kuropatwy. Pod szczególną opieką znajdują się gatunki zwierząt narażone na wyginięcie. Dotyczy to zająca, bażanta i kuropatwy. KŁ w celu zwiększenia liczebności tych zwierząt poczyniło licznych starań: zwiększyło liczebność odstrzału lisa (plan w sezonie 2009/2010- 20 szt. natomiast już w sezonie 2010/2011 60 szt.) oraz planuje zasilić  łowisko bażantem, kuropatwą i zającem zwiększając przez to ich liczebność.  Na terenie ,,krzyżówki” występuje 11 paśników, 25 lizawek oraz 28 ambon. W obwodzie nr 145 znajduje się plantacja dzikiej róży założona przez przedsiębiorstwo ,,Las”. Stanowi ona dobre schronienie dla zwierzyny drobnej, a zarazem jest cenną bazą żerową.                                                                                                                                   

 ,,Koło Łowieckie Krzyżówka w Bolesławcu” bogate jest w liczne cieki wodne oraz lustra wody. Poza gruntami rolnymi i terenami wodnymi występują tu kompleksy leśne. Główny gatunek stanowi sosna pospolita, a podrzędną jest brzoza brodawkowata i świerk pospolity. Na terenie koła gospodarka leśna nieustannie ewoluuje. Często uświadczyć można monokultury sosnowe z licznymi gniazdami dębowymi i bukowymi oraz domieszką derenia, trześni i jarząba pospolitego. Związane jest to z przebudową siedlisk, a tym samym wzbogacaniem bazy żerowej dla zwierzyny.  W tym celu stworzono również 6 poletek łowieckich o łącznej powierzchni 10,5 ha na których obok topinamburu, gryki występuje również owies. W celu dążenia do maksymalnego ograniczenia szkód od zwierzyny wykonaliśmy pasy zaporowe w liczbie 2 sztuk o łącznej pow. 60 arów. Koło w swych planach uwzględnia zwiększenie liczebności pasów do 4 sztuk oraz stworzenie 2 buchtowisk.                                                                                                                                         

Opisując nasz obwód należy również wspomnieć o obecności autostrady A4 dzielącej obszar łowiecki na dwie części. Jest to w pewnym stopniu utrudnienie w prowadzeniu gospodarki. Liczne przejścia dla zwierzyny wymagają odpowiedniego zaklimatyzowania się jej w nowym, odmiennym otoczeniu.  Mimo tego myśliwi dzielnie dążą do zwiększania liczebności zwierząt i poprawienia im bytu. 

Poniżej podano ilość wyłożonej karmy  sezon łowiecki


karma obj. sucha

karma obj. soczysta

karma treściwa

sól

2009/2010

1 tona

64 tony

20 ton

300 kg