Administrator strony Damian Grobelny

17.11.2018 r.

OBCHODY 50 LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „KRZYŻÓWKA” BOLESŁAWIECDnia 17 listopada o godzinie 14:00 w Kościele Parafialnym p.w. Św Michała Archanioła i Św. Anny w Wykrotach rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, na której nadany i poświęcony został sztandar Koła Łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec. We Mszy Świętej uczestniczył poczet sztandarowy ZO PZŁ w Jeleniej Górze jak również poczty sztandarowe pięciu zaprzyjaźnionych kół, a mianowicie KŁ „Głuszec” Jelenia Góra, KŁ „Głuszec” Tomisław, KŁ „Cyranka” Lubań Śląski, KŁ „Cietrzew” Bolesławiec oraz KŁ „Nad Kwisą” Bolesławiec. Ks. Czesław Misiewicz- Kapelan Myśliwych, przedstawił zgromadzonym historię Koła Łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec podając jednocześnie nazwiska jego założycieli, a także nazwiska Członków Koła którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. W dalszym toku ceremonii mszalnej fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego umieszczenia gwoździ na jego drzewcu.
Fot. M. Ślusarczyk

Po zakończeniu Mszy Świętej myśliwi oraz zaproszeni goście udali się do restauracji Anabela celem kontynuacji obchodów jubileuszu. Na wstępie przedstawiciel ZO PZŁ w Jeleniej Górze odznaczył Kol. Dariusza Ślusarczyka- Łowczego Koła, Medalem Zasługi Łowieckiej.
Fot. M. Ślusarczyk

W dalszej części uroczystości Zarząd Koła, w osobie Prezesa i Łowczego, dokonał wręczenia zasłużonym sympatykom koła pamiątek stanowiących dowód wdzięczności. Nie obyło się również bez życzeń i prezentów złożonych na ręce Zarządu Koła Łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec. Serdecznie dziękujemy za miłe słowa i upominki. Podczas obchodów jubileuszu nie zabrakło również sygnałów myśliwskich. Profesjonalne ich wykonanie przez Zespół Muzyki Myśliwskiej „DeLuxe” wywołał ogromne zainteresowanie i zachwyt wśród zgromadzonych. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów przystąpiono do części kameralnej. Szczególną uwagą ze strony gości cieszył się „myśliwski paśnik”, przy którym można było skosztować swojskich specjałów. Imprezę uświetniła także orkiestra, która grała do białego rana.

Zarząd Koła Łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec dziękuje wszystkim przybyłym za obecność i wyśmienitą zabawę.******************************************************************************************************************************************

01.07.2018 r.

ODZNACZENIE KOL. DARIUSZA ŚLUSARCZYKA MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO CYRANKA W LUBANIU”   W dniu dzisiejszym, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec, miało miejsce uroczyste odznaczenie naszego wieloletniego kol. Dariusza Ślusarczyka- Łowczego Koła, Medalem „Zasłużony dla Koła Łowieckiego Cyranka w Lubaniu”.


Fot. Jerzy Moryson

   Prezes Koła, kol. Mirosław Marszałek, odczytał podziękowanie kierowane względem kol. Ślusarczyka ze strony Członków Koła Łowieckiego Cyranka. Wyrazy wdzięczności nawiązywały do poświęconego przez kol. Dariusza czasu celem instruktarzu i przyczynienia się do uruchomienia systemu pzlow.pl w Kole Łowieckim Cyranka w Lubaniu.

W dalszym toku dokonano uroczystego wręczenia medalu.  Członkowie Koła Łowieckiego „Krzyżówka” dziękują za docenienie naszego kolegi tak zaszczytnym odznaczeniem.    ******************************************************************************************************************************************

22.02.2014 r.

CZWARTY BAL MYŚLIWSKI

Dnia 22.02.2014 r. o godz. 19:00 w restauracji ,,Anabela” zlokalizowanej na terenie naszego łowiska rozpoczął się Czwarty Bal Myśliwski Koła Łowieckiego ,,Krzyżówka” w Bolesławcu. Łowczy koła przywitał zgromadzonych kolegów, włodarzy pobliskich miejscowości, gości i sympatyków łowiectwa.
W przemówieniu nie zabrakło również podkreślenia wyjątkowości Sezonu Łowieckiego 2013/2014. Czterdziesta piąta rocznica założenia koła skłoniła do uczczenia tej okazji w sposób wyjątkowy. Na tą okoliczność każdy z uczestników balu otrzymał znaczek okolicznościowy upamiętniający obchodzoną rocznicę.
Nie zabrakło również kunsztownie wykonanego tortu oraz pieczonego dzika.Etapy polowania zbiorowego zaprezentował zespół sygnalistów myśliwskich, a taniec umilał zespół ,,Bianco”.
Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim obecnym na balu za wyśmienitą zabawę i zaprasza do uczestnictwa w roku kolejnym.    

******************************************************************************************************************************************

19.06.2013 r.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ

W dniu 19.06.2013 r. odbyło się, kolejne w tym roku, spotkanie z młodzieżą szkolną. Dziewiętnastu uczniów klasy VI i trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Węglińcu uczestniczyło w prelekcjach o tematyce: ,,Pasja, a praca leśnika”. Spotkanie odbyło się w Stanicy Myśliwskiej ,,Hubertówka” należącej do Koła Łowieckiego ,,Krzyżówka” w Bolesławcu.
W trakcie spotkania Łowczy koła, a zarazem Leśniczy Leśnictwa Gaje, zaprezentował młodzieży sprzęt jakim posługuje się leśnik podczas wykonywania swej pracy. Przyrządy miernicze, urządzenie GPS oraz lornetka i rejestrator cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Możliwość samodzielnego użycia sprzętu umożliwiła lepsze jego poznanie. W trakcie spotkania zorganizowano konkursy takie jak strzelanie z wiatrówki do tarczy czy test wiedzy leśnej i łowieckiej. Za uczestnictwo w konkursie rozdano liczne nagrody, których sponsorem było KŁ ,,Krzyżówka”.
Na zakończenie spotkania przewidziano poczęstunek w formie grillowania zasponsorowany przez Nadleśnictwo Węgliniec.

W celu obejrzenia fotografii zapraszamy do zakładki: ,,Galeria”.*****************************************************************************************************************************************

02.02.2013 r.

TRZECI BAL MYŚLIWSKIO godzinie 19:00 łowczy koła, Dariusz Ślusarczyk, przywitał zgromadzonych kolegów, włodarzy pobliskich miejscowości, gości i sympatyków łowiectwa. Tuż po wystąpieniu łowczego grupa sygnalistów myśliwskich pod przewodnictwem Kamili Sońty zaprezentowała wszystkim zgromadzonym poszczególne etapy polowania zbiorowego.
Narracja połączona z dźwiękami wydobywającymi się z trąb sygnałowych pozwoliły wszystkim ,,przenieść się” do kniei i uświadomić sobie specyfikę prezentowanego typu polowania. Na trzecim balu nie zabrakło również stałego punktu imprezy jakim jest uroczyste wniesienie na salę pieczonego dzika, któremu akompaniamuje sygnał ,,Dzik na rozkładzie”.
Muzyka w wykonaniu orkiestry ,,Mateo” umilała ten wyjątkowy wieczór, a paśnik myśliwski suto zaopatrzony w wyroby z dziczyzny był punktem, który cieszył się zainteresowaniem ze strony członków balu aż do białego rana.

Trzeci bal myśliwski naszego koła już za nami. Zarząd koła dziękuje wszystkim obecnym za wyśmienitą zabawę i zaprasza do uczestnictwa w roku kolejnym.

W celu obejrzenia fotografii zapraszamy do zakładki: ,,Galeria”.******************************************************************************************************************************************

18.06.2012 r.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ

Dnia 18.06.2012 r. odbyło się spotkanie ,, Dni Otwarte Lasu” z młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej w Wykrotach, w którym to wzięli udział uczniowie klasy IV, V, VI. Łączna ilość uczestników to 47 uczniów i 5 wychowawców nauczycieli.
Temat Spotkania: wpływ szkodników owadzich (Kornik, Drwalnik, Rytownik), uszkodzenia drzew przez zwierzynę a odnowienie naturalne świerka.
Spotkanie odbyło się w formie wycieczki rowerowej w trakcie, której został pokazany fragment lasu, na którym to pozyskano drewno z przyczyn sanitarnych, fragment lasu uszkodzony przez szkodniki świerka oddz. 283 b, prowadzony monitoring występowania szkodników na w/w. powierzchni-pułapki rurowe, drzewa trocinkowe zasiedlone owadami jak również nowe pokolenie powstające z naturalnego odnowienia lasu w miejscu wyciętego posuszu zasiedlonego. Następnie w dalszej części pokazano wpływ zwierzyny-powstałe uszkodzenia przez zwierzynę w nowo powstającym pokoleniu lasu i sposoby zabezpieczania szkodom od zwierzyny. Zakończenie wycieczki odbyło się w Stanicy Myśliwskiej ,,Hubertówka” Koła Łowieckiego ,,Krzyżówka” Bolesławiec, znajdującej się pod lasem w miejscowości Zagajnik na terenie Leśnictwa Gaje. W trakcie grillowania odpowiadano na liczne pytania zadawane przez uczestników wycieczki.

W CELU OBEJRZENIA FOTOGRAFII ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI ,,GALERIA”*******************************************************************************************************

11.05.2012 r.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄMłodzież Gimnazjalna realizując projekt „Poznajemy ludzi z pasją” wystąpiła z propozycją spotkania z myśliwym, aby przybliżyć młodzieży pasje myśliwską. W spotkaniu wzięło udział 17 uczniów klasy II Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach w raz z dwoma wychowawcami.


Spotkanie odbyło się w formie Biesiady – Grillowania na terenie Stanicy Myśliwskiej „HUBERTÓWKA” Koła łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec.
Łowczy koła opowiadając o zadaniach jak i celach stawianych przed myśliwymi przybliżył młodzieży, w jakich okolicznościach zostaje spełniona i realizowana pasja myśliwska. Zadawane liczne pytania przez młodzież mogą świadczyć o dużym zainteresowaniu tematami: łowieckimi, stanem zwierzyny, ochrony przyrody, ochrony środowiska, leśnictwa. Na pytania związane z przystąpieniem do grona myśliwych odpowiedzi udzielał wspólnie z łowczym również świeżo przyjęty do koła młody myśliwy pasjonat.

Zachęcamy Młodzież do licznych odwiedzin, spotkań, wycieczek w teren wspólnie z myśliwymi, Koła którzy z wielkim zaangażowaniem przybliżą piękno przyrody naszej najbliższej okolicy.

                                                                           

          

*******************************************************************************************************

03.05.2012 r.

NASZE KOŁO W PRASIE ŁOWIECKIEJDrodzy Koledzy oraz sympatycy KŁ ,,Krzyżówka” w Bolesławcu,

 

   W ostatnich numerach popularnych czasopism łowieckich tj. ,,Brać Łowiecka” ( nr 5/2012) oraz ,,Zachodni Poradnik Łowiecki” ( nr 1/2012) ukazały się artykuły odnoszące się precyzyjnie do balu, który miał miejsce w naszym kole dnia 11 lutego 2012 r.

  ,,Zachodni Poradnik Łowiecki” jest kwartalnikiem Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu. To właśnie na łamach tej gazety we wkładce noszącej tytuł: ,,Sudecka Kraina Łowiecka” ukazała się notatka z naszego balu. Publikacja gazety tej została wznowiona po 22 latach. Przedstawia ona treści wielce merytoryczne w ujęciu myśliwskim i leśnym. Szczegóły w odniesieniu do opisywanego kwartalnika znajdują się na stronie http://www.grandel.com.pl/zporadnik.htm

  ,, Brać Łowiecka” natomiast jest miesięcznikiem skierowanym do myśliwych i sympatyków łowiectwa. Fachowa treść merytoryczna zamieszczonych w niej informacji czyni tą gazetę jedną z najpopularniejszych w Polsce. Szczegóły na stronie  http://www.braclowiecka.net.pl/index.html.

   W celu zapoznania się z artykułami zachęcam do lektury wyżej wymienionych czasopism.

                

*******************************************************************************************************

12.02.2012 r.

,,KRZYŻÓWKA” NA PARKIECIE

Zarząd Koła wraz z wszystkimi Członkami koła dążą do promowania pozytywnego wizerunku PZŁ i myśliwego wśród społeczeństwa , młodzieży szkolnej po przez prowadzoną edukację, która odbywa się w powstającej stanicy myśliwskiej „HUBERTÓWKA” w Zagajniku jak też bezpośrednio w łowisku. Jednym z elementów promocji jest  ,,Bal Myśliwski” dla myśliwych , zaproszonych gości i sympatyków Koła.  

   Druga tego typu impreza odbyła się 11 lutego 2012 r. w Sali Balowej w lokalu Anabela w miejscowości Czerna na terenie naszego łowiska.

  O godz. 19:00 przybyłych gości przywitał dźwięk odegranego na rogu myśliwskim sygnału ,,Apel na łowy”. Następnie kilka ciepłych słów w kierunku przybyłych kolegów myśliwych , włodarzy pobliskich miejscowości, gości i sympatyków myślistwa, skierował Kol.  Łowczy Koła „Krzyżówka” Dariusz Ślusarczyk kończąc powitanie sygnałem myśliwskim „Darz bór”.                                    


  

O godz. 21:00 sygnalista grając ,,Dzik na rozkładzie” ogłosił wjazd pieczonego dzika na salę. Zaraz po został odegrany sygnał ,,Pióro na rozkładzie” w trakcie, którego zostało w wiezione pieczone ptactwo. Na sali rozpoczęto poczęstunek wszystkich obecnych pieczonymi potrawami.
Szczególnym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości cieszył się wykonany przy wejściu na salę ,,Myśliwski paśnik”. Zainteresowane osoby mogły skosztować zawartych w nim swojskich specjałów „Myśliwskie smaki” przygotowanych przez członków naszego Koła. Całość balu uświetniła orkiestra, zachęcając do tańca i zabawy wszystkich gości
i myśliwych
a nuty muzyki rozbrzmiewały do ,,białego rana”. ( więcej fot. w zakł. galeria)

   Drugi ,,Bal Myśliwski” Koła Łowieckiego Krzyżówka w Bolesławcu uznany został za bardzo udany. Kolejny niestety dopiero za rok.

 

Zarząd koła w składzie: prezes, kol. Władysław Kaczybura, łowczy, kol. Dariusz Ślusarczyk, sekretarz, kol. Mirosław Marszałek i skarbnik, kol. Przemysław Mikołajczyk dziękują wszystkim za tak liczne przybycie oraz za wyśmienitą atmosferę i zabawę.

Informacje odnośnie balu również na stronie Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze.