Administrator strony Damian Grobelny

Historia Koła Łowieckiego ,,Krzyżówka” w Bolesławcu

Koło Łowieckie ,,Krzyżówka” utworzone zostało 19 maja 1968 r.

 

   Założycielami byli :

                                                                                                        

 

Aleksander Gileta, Adolf Gorczyca, Adolf Gryń, Władysław Haniszewski, Jan Hoffman, Franciszek Janik, Tadeusz Jóźwiak, Feliks Kocot, Kasper Serkis oraz Tadeusz Witek.

 

W dniu 26.04.2009 roku w trakcie Walnego Zgromadzenia,  po rezygnacji z pełnionych funkcji członków zarządu Walne Zgromadzenie postanowiło przeprowadzić uzupełniające wybory do władz naszego koła.

 

W składzie nowego zarządu znaleźli się koledzy :

     

          Władysław Kaczybura - Prezes     ( 21 głosów )

          Dariusz Ślusarczyk      - Łowczy   ( 23 głosy )

          Mirosław Marszałek    - Sekretarz ( 23 głosy )

          Bronisław Hytnar         - Skarbnik ( 18 głosów )

 

     W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się koledzy :

 

          Marek Tomczyk          ( 28 głosów )

          Marian Haniszewski    ( 25 głosów )

          Stanisław Twerd          ( 24 głosy )